ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ PDF Online version MP3
Total 132 Gurbani Vichar
ਜਾਣ - ਪਛਾਣ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ - ਵੱਲੋਂ
ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਬਤ ‘ਜਾਣ - ਪਛਾਣ’
0 - Complete -
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਭਵ 1 PDF Complete MP3: KK, PS
ਰੋਸੇ - ਗਿਲੇ 2 - 3 PDF Complete MP3
ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥
ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥
4 PDF Complete MP3: KK, PS
ਥਿਰੁ ਘਰਿ ਬੈਸਹੁ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ॥ 5 PDF Complete MP3: PS
ਰਾਗ - ਨਾਦ - ਧੁਨੀ 6 PDF Complete MP3: KK
ਕਰਉ ਜਤਨ ਜੇ ਹੋਇ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ 7 PDF Complete MP3: KK, PS
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 8 PDF Complete MP3: KK, PS
ਹਉਮੈ 9 - 10 PDF Complete MP3
ਆਚਾਰ
ਸਚਹੁ ੳਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥
11 PDF Complete MP3: KK, PS
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 12 - 19 PDF Complete MP3
ਗੁਰੂ - ਸਤਿਗੁਰੂ 20 - 21 PDF Coming soon MP3
ਜਮ 22 - 23 PDF Coming soon MP3
ਕਰਾਮਾਤ 24 PDF Coming soon MP3: KK
ਹੁਕਮੁ 25 - 33 PDF Coming soon MP3
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 34 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 35 - 37 PDF Coming soon MP3
ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ ॥
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
38 - 45 PDF Coming soon MP3
ਧਰਮ ਯਾ ਮਜ਼ਹਬ 46 - 56 PDF Coming soon MP3
ੳਲਾ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ੳਲਾ ॥
ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥
57 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਸਬਦੁ 58 - 66 PDF 1 out of 9 complete MP3
ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥ 67 PDF Coming soon MP3: PS
ਭਰਮ 68 - 77 PDF Coming soon MP3
ਸੰਗਤਿ 78 - 91 PDF Coming soon MP3
ਧਿਆਨ 92 - 93 PDF Coming soon MP3
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ॥ 94 PDF Coming soon MP3: KK
ਸੇਵਾ 95 - 97 PDF Coming soon MP3
ਪਾਪ ਪੁੰਨ 98 - 99 PDF Coming soon MP3
ਬੁਝਣਾ - ਸੀਝਣਾ - ਚੀਨਣਾ - ਪਹਿਚਾਨਣਾ
ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
100 PDF Coming soon MP3: KK
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਸਿਮਰਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ 101 - 102 PDF Coming soon MP3
ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 103 PDF Coming soon MP3: KK
ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਹੈ 104 PDF Coming soon MP3: KK, PS
ਬੰਧਨ - ਛੁਟਨ 105 - 106 PDF Coming soon MP3
ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅੱਸੁਬ 107 - 109 PDF Coming soon MP3
ਸਿਮਰਨ 110 - 125 PDF Coming soon MP3
ਦੂਜਾ ਭਾਉ 126 - 132 PDF Coming soon MP3
Upcoming Samagams:Close

26 Jan - 27 Jan - (India)
Faridabad, FDB
Gurdwara Darbar Sahib, C-5, Central Green, Near B.K. Hospital Chowk, No. 5, N.I.T. Faridabad, Haryana, India
From Metro Pillar No. 774 (Ajronda Metro Station), take Service Road from Exit-7. Gurdwara Sahib is on right from under Ajronda Flyover

098186-52962, 098105-49030, 88001-25655, 98188-27736, 99999-08362, 88000-94783

18 Jan - 21 Jan - (Mexico)
Mexico City, MX
Holiday Inn Mexico Dali Airport, Viaducto Rio De La Piedad 260, Magdalena Mixhuca, 15860 Mexico
Jaswinder Singh - 1 1521 554 524 7206
Jasjit Singh - 1 1521 551 990 2205
Surjit Singh - 1 1521 555 408 2551

19 Jan - 20 Jan - (UK)
London
Gurdwara Miri Piri Sahib, 253-255 The Broadway, Southall, UB1 1NF
Sat 5pm - 8:30pm
Sun 5am - 9:30am

07943 632013, 07866 559715
Footer
Links of Interest
Gurudwara Brahm Bunga Sahib - Dodra Naam Simran Kirtan Programs/Samagams Worldwide Jap Tap Samagams - USA/Canada USA/Canada Samagams Bau Ji's english writings and translations Bhai Vir Singh Ji and Professor Puran Singh Ji Audio
Recent Updates
Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 18 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 17 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 16 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 15 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 14 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 13
Subscribe for updates
Please click to Subscribe