ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਹੁਕਮ ਬੱਧੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਮਲਨੇ ਹਨ | ਉਹ ਘਰ, ਜਿਸ ਦਾ ‘ਡਰਾਇੰਗ ਹਾਲ’ (ਗੋਲ ਕਮਰਾ) ‘ਧਰਮਸਾਲ’ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ | ਨਹੀਂ! ‘ਸਿੱਖ’ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਪਿਛੋਂ’ | ਕੂੜੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਥੀਂ ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ | ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ‘ਧਰਮਸਾਲ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੀ | ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ, ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਨੰਦ ਅਬਿਚਲੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜੀ |

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ | ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣ |

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ||
ਤਾ ਮਹਿ ਵਾਸਹਿ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ||
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਠੀ ||
ਵਿਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਡੀਠੀ ||
ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ||
ਊਹਾ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ||
ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ||
ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ||
ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ||
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ||(ਪੰਨਾ-739)
ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਖਿ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ||
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਅਚਰਜ ਤਾ ਕੇ ਸ੍ਵਾਦ ||
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਕੋ ਅਹਿਲਾਦ ||
ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭੁ ਪਰਮਾਦ ||
ਡੋਰੀ ਲਪਟਿ ਰਹੀ ਚਰਨਹ ਸੰਗਿ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ||
ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬਹੁਰਿ ਨ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਦ ||(ਪੰਨਾ-1226)
ਆਉ ਜੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਰਿ ਜਸਿ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ||
ਤੁਧੁ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਗਾਵਨਾ ||
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਵਾਸੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮਿਟਾਵਨਾ ||
ਭਗਤ ਦਇਆ ਤੇ ਬੁਧਿ ਪਰਗਾਸੈ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਖ ਤਜਾਵਨਾ ||
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪੁਨਰਪਿ ਗਰਭਿ ਨ ਪਾਵਨਾ ||
ਨਉਨਿਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਮਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਨਾ ||
ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ ||
ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਨਾ ||
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਵਨਾ ||(ਪੰਨਾ-1018)

(ਸਮਾਪਤ)


Upcoming Samagams:Close

18 Nov - 19 Nov - (India)
Fatehabad, HR
Gurudwara Sahib Tuur Nagar, Damkora Road, Near Gas Agency, Fatehabad, Haryana, India
9416286102, 9416242228, 9416128112

23 Nov - 26 Nov - (North America)
Los Angeles, CA
Buena Park Gurudwara, 7122 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90621
Jagpal Singh - 657 464 4524
Karndeep Singh - 805 890 4204
Amarpal Singh - 626 466 7746

18 Nov - 19 Nov - (UK)
Birmingham
Gurdwara Akal Bunga Sahib, Londonderry Lane, Smethwick, B67 6BJ
Manjeet Singh (UK) - 07440184623
Avtar Singh - 07877602727
Harvinder Singh - 07866559715
Footer
Links of Interest
Gurudwara Brahm Bunga Sahib - Dodra Naam Simran Kirtan Programs/Samagams Worldwide Jap Tap Samagams - USA/Canada USA/Canada Samagams Bau Ji's english writings and translations Bhai Vir Singh Ji and Professor Puran Singh Ji Audio
Recent Updates
Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 18 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 17 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 16 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 15 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 14 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 13
Subscribe for updates
Please click to Subscribe